vrijdag 1 juli 2011

Ufo-expert gelooft dat er iets vreemds gaande is boven Schotland

Het is moeilijk voor te stellen dat het industriestadje Bonnybridge, in de buurt van Falkirk, Schotland, fungeert als een soort portal naar een andere dimensie. Toch zijn de bijna dagelijkse verschijnselen in de lucht boven het stadje op z'n minst mysterieus en zelfs angstaanjagend te noemen.

De 'ufo-hoofdstad van Schotland' is een echte hotspot voor ongeidentificeerde activiteiten. Mensen uit de hele wereld komen langs om naar de lucht boven het stadje te kijken en zich te verbazen. Er zijn rapporten die spreken van meer dan 300 ufo-meldingen per jaar.

Hotspot Schotland
Ufo-deskundige en auteur van het boek 'Beyond the Falkirk Triangle' Ronald Halliday is van mening dat Falkirk niet niet het patent heeft op vreemde lichten in de lucht maar dat boven heel Schotland het verschijnsel zich voordoet. Is er iets vreemds in de Schotse luchten gaande?

Tijdens een interview dat Halliday gaf in het tv-programma The Hour zei hij: 'Mensen hebben van dichtbij verschijnselen waargenomen die erg lastig zijn te verklaren als ons bekende verschijnselen. Er zijn duizenden ufo-meldingen gerapporteerd en die hebben Schotland de naam ufo-hotspot van de wereld opgeleverd. Er zijn er die beweren dat Schotland een soort toegang tot een andere dimensie biedt.

Vrijgeven overheidsdocumenten
Het in 2008 openbaar maken van de geheime MOD-documenten door het National Archive zorgde voor nog meer aandacht voor alle gevallen van potentiele ongedefineerde objecten boven Schotland. De documenten gingen terug tot 1940 en bevatten befaamde zaken als de mysterieuze lichtbundels boven Lennoxtown tot zelfs een veronderstelde ontvoerng in Livingston.
Ondanks dat Schotland de naam heeft een ufo-hotspot te zijn vind Halliday dat het belangrijk blijft om bij elke melding nauwkeurig te onderzoeken of er sprake kan zijn van  mogelijke natuurlijke oorzaken die verkeerd zijn geinterpreteerd.
'Ik vind wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar het hele fenomeen. We kunnen niet van iedere melding zonder meer aannemen dat het iets onverklaarbaars is zonder deze eerst zorgvuldig te onderzoeken.
Vaak denken mensen iets onverklaarbaars te hebben gezien en dan blijkt het achteraf een heel gewoon natuurlijk fenomeen te zijn.'

Ufo-jagers
Schotland trekt ufo-jagers aan uit de hele wereld. Halliday raadt iedereen aan digitale camera's, mobieltjes en verrekijkers mee te nemen. Door de enorme toename van het bezit van mobieltjes met camera's en draagbare lichte digitale videoapparatuur zal de kans op nieuwe filmpjes en foto's van vreemde verschijnselen groot zijn.
'Ik adviseer de ufo-jagers die in ons land op onderzoek uit willen gaan om een warme jas aan te trekken en er op uit te trekken richting het donkere platteland. Daar zie je veel meer in de lucht dan als je in de stad blijft. '


Ronald Halliday in The HourSCOTLAND'S X FILES:

dinsdag 26 april 2011

Ufo's en de media

Ufo's en de media; dat was en is blijkbaar geen gelukkige combinatie. Ook in 2011 is de berichtgeving over dit onderwerp niet ideaal, to put it mildly. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? En is dat altijd zo geweest? Ik wil de dat de komende tijd eens gaan onderzoeken en ook vaststellen hoe het er vandaag de dag mee staat.

Mijn drijfveer daarbij is dat ik ervan overtuigd ben dat het verschijnsel reeel is; dat erkenning daarvan kan leiden tot een fundamenteel andere grondhouding van de mensheid ten opzichte van het heelal en alles wat zich daarin bevindt en dat het onze ontwikkeling, als we ons er voor open willen stellen, op allerlei gebied in een ongekende stroomversnelling zou kunnen brengen.

maandag 25 april 2011

Goden uit de hemel

Ufo staat voor unindentified flying object en is de internationaal gangbare term voor een object in de lucht waarvan de aard niet geindentificeerd kan worden. De term werd door de Amerikaanse luchtmacht in de jaren 50 geintroduceerd en dekt de lading prima. De nogal eens door de Nederlandse media gebezigde term vliegende schotel doet dat niet, getuigt nogal eens van dedain en onwetendheid met betrekking tot het onderwerp en die zal ik dus ook niet gebruiken. Het onderzoek naar het verschijnsel vatten we samen onder de term ufologie.

Goden en piramides
Waar begint het ufo-verhaal eigenljk? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Al in de vroegste oudheid zijn er door alle volken op aarde verhalen opgetekend en doorverteld waarin bovennatuurlijke wezens -goden- figureren die uit 'de hemel' of 'van boven' kwamen, al dan niet in of met behulp van vlammende gouden schepen of stralende zonnen. Overspannen fantasie van de schrijvers die indruk wilden maken op hun gehoor? Speelt vast een rol maar de patronen zijn wereldwijd terug te vinden in verhalen en sages onafhankelijk en duizenden kilometers van elkaar, op alle bewoonde continenten. Ik ga daar later uitgebreid op in.

Wat kwamen die 'goden' hier dan doen? Ons verder helpen, kijken hoe het ging op aarde of hadden ze wat van ons nodig? En is er fysiek bewijs van hun aanwezigheid terug te vinden? Duiden de pyramides- niet alleen die in Egypte, maar ook onder andere in China, Zuid-Amerika en Bosnie - daarop? Of werden die op hun aanwijzingen door mensen gebouwd? Niet de minste onderzoekers vinden van wel. Feit blijft dat deze kolossale bouwwerken een anachronisme vormen in de tijd waaruit ze dateren.

Roswell
Als we ons beperken tot de 'moderne' geschiedenis, die van na de Tweede Wereldoorlog, dan springen de gebeurtenissen in Roswell, New-Mexico - VS, direct in het oog. Hier zou op 8 juli 1947 een ufo zijn neergestort en zouden de inzittenden -dood of levend - zijn geborgen door het Amerikaanse leger. Tijdens deze actie werd het woestijngebied hermetisch afgesloten waarna de brokstukken snel werden weggehaald om te worden bestudeerd. Na een aanvankelijke bevestiging van deze gebeurtenissen volgde er als snel een officiele ontkenning. Het zou een weerballon zijn geweest. Een niet erg aannemelijke verklaring als je je echt in de zaak verdiept. De onlangs weer in het nieuws gekomen maar al eerder vrijgegeven FBI-files, toch niet de minste bron om je op te baseren, wijzen ook op alles behalve een neergestorte weerballon. Ook van deze gebeurtenis wil ik de feiten, die her en der natuurlijk wel op internet te vinden zijn, eens op een rij zetten.

zaterdag 23 april 2011

Interview met Coen Vermeeren, docent TU Delft

Ufo's en de wetenschap; ook geen vruchtbaar huwelijk tot nu toe. Er zijn nauwelijks wetenschappers te vinden die hun reputatie op het spel willen zetten door het fenomeen ook maar enigszins serieus te nemen, laat staan te onderzoeken. Bovendien is er geen instantie die geld beschikbaar stelt voor deugdelijk onderzoek. En men onderzoekt nu eenmaal liever alleen terreinen waarvoor al een zak geld klaarligt.

Toch zijn er wel barsten verschenen in het granieten schild dat de gevestigde wetenschap om het ufo-fenomeen heeft opgetrokken. De Delftse ingenieur en docent Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU-Delft, Coen Vermeeren besteedt veel tijd om het onderwerp op de agenda te krijgen. Hij geeft colleges aan zijn studenten waarbij hij het ufo-verhaal vertelt en hij geeft lezingen in het land. Dat is dapper en hoopgevend. Een hoogopgeleide collega kan natuurlijk door zijn vakgenoten niet snel worden weggezet als iemand die ze 'ziet vliegen'. Tijdens dit interview krijgt hij volop gelegenheid om zijn verhaal en visie te ventileren. Hij eindigt met de verwachting dat dit en volgend jaar er steeds meer aandacht vanuit de media en de wetenschap gaat komen voor het ufo-verschijnsel.

vrijdag 22 april 2011

Het Disclosure Project


Op woensdag 9 mei 2001 verzamelden zich meer dan twintig getuigen met een militaire-, overheids-, ruimtevaart- of wetenschappelijke achtergrond in the National Press Club in Washington DC. Ze bevestigden tijdens deze bijeenkomst stuk voor stuk het bestaan van ufo's of buitenaardse voertuigen, buitenaardse levensvormen en geavanceerde energie- en voorstuwingstechnologieen. Deze bijeenkomst was onderdeel van het Disclosure Project, opgezet door Dr. Steven Greer  die als gastheer verklaarde:

“Deze verklaringen uit de eerste hand, ondersteund met documenten van de overheid en ander bewijsmateriaal, zullen zonder enige twijfel het bestaan van het ufo-fenomeen bevestigen.”

Was deze indrukwekkende en unieke bijeenkomst, met opvallende en niet eerder openbaar gemaakte getuigenissen van mensen met een niet geringe staat van dienst de opmaat voor een andere, minder defensieve houding van de media en de wetenschap ten opzichte van het fenomeen?
Helaas niet. Er werd zeker wel enige media-aandacht geschonken aan de bijeenkomst, maar dat was snel weer afgelopen. De houding van de Amerikaanse overheid die al sinds de Roswell-case gebaseerd is op ontkenning en bagatellisering, veranderde niet wezenlijk. De roep om gedegen onderzoek en openheid werd niet verhoord. Ten minste, de Amerikaanse overheid doet natuurlijk heel veel onderzoek naar het ufo-fenomeen, maar dat vindt plaats achter bijzonder gesloten deuren.